Assassins of Memory

Political and legal problems of uncovering,
whitewashing and rewriting history

19 Listopada 2021

Polska Akademia Nauk
Stacja Naukowa w Wiedniu

Nagranie z konferencji 2020:

Część projektu

Law and Memory

O konferencji

Assassins of memory – political and legal problems of uncovering, whitewashing and rewriting history to część projektu Law and Memory (Prawo i Pamięć), który jest poświęcony zagadnieniom związanym z polityką pamięci, jurydyzacją i rewizjonizmem historycznym.

Tegoroczna konferencja będzie stanowić politologiczny i prawny wkład w dyskusję na temat polityki historycznej oraz szerszego aspektu pamięci jako istotnego elementu planowania działań politycznych.

Problematyczne aspekty historii poszczególnych krajów oraz podejście polityków do ich używania w dyskusji publicznej stanowią element szczególnie gorącej debaty we współczesnej Europie, gdzie fakty muszą się mierzyć z ich publiczną re-interpretacją. Wpływ na postrzeganie historii może mieć wymiar zarówno mentalny – jako element dyskursu politycznego, jak i prawny – jako zmiany w prawie utrwalające pewne oficjalnie uznane stany…

Aktualności

Sprawdź najnowsze wiadomości i pobierz dodatkowe materiały!

“We want ourselves to be seen and to have been seen as we are; and we want just as much to veil ourselves and remain unknown, for behind every determination of our being lies dormant the unspoken possibility of being different.”

― Helmuth Plessner, Grenzen der Gemeinschaft

AGENDA

19 listopada 2021

Assassins of memory – political and legal problems of uncovering, whitewashing and rewriting history

COMING SOON

Organizator

Partnerzy

Rejestracja

Wypełnij formularz i bądź informowany na bieżąco!

Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu
Boerhaavegasse 25, 1030 Wiedeń – Austria

Telefon: + 43 1 713 59 29  |  Fax: + 43 1 713 59 29 550  |  Mail: [email protected]